Egenutgivare – bitter wannabeförfattare? Eller ett val?

Någon gång kommer jag behöva stå till svars för mitt val att ge ut en bok alldeles själv. Jag tror det. Jag kommer behöva försvara det faktum att jag valde att bryta mig ut ur ledet, där den stora människobunten står i rad med manuset tätt intryckt mot bröstet, eller de längre fram i ledet […]

Formgivning av bok

Det är nog här jag är som mest osäker, där jag som mest tvivlar på mina kunskaper av den enkla anledningen…att jag inte har några. Jag har aldrig behövt sätta mig in marginaler, typsnitt, radavstånd, radlängd och sådant när jag haft att göra med böcker, jag har ju bara läst dem och drömt mig bort […]