Tålamodsprövningar, sjukdom, osäkerhet…drabbar också egenutgivare

En av svårigheterna med att vara egenutgivare är att vara så beroende av sin egen arbetskapacitet. Eftersom man både skriver boken (i mitt fall bakar, skriver recept, fotar) och ger ut den själv så drabbas arbetet av allt man kan tänkas gå igenom. Är man trött och låg en dag så händer det mindre på […]

Egenutgivare – bitter wannabeförfattare? Eller ett val?

Någon gång kommer jag behöva stå till svars för mitt val att ge ut en bok alldeles själv. Jag tror det. Jag kommer behöva försvara det faktum att jag valde att bryta mig ut ur ledet, där den stora människobunten står i rad med manuset tätt intryckt mot bröstet, eller de längre fram i ledet […]