Formgivning av bok

Det är nog här jag är som mest osäker, där jag som mest tvivlar på mina kunskaper av den enkla anledningen…att jag inte har några. Jag har aldrig behövt sätta mig in marginaler, typsnitt, radavstånd, radlängd och sådant när jag haft att göra med böcker, jag har ju bara läst dem och drömt mig bort […]