Förbereder flytt för bloggen

Som en förklaring till min plötsliga tystnad i bloggen vill jag berätta att jag förbereder en flytt. Bloggen kommer att finnas där jag har min hemsida. Hemsidan är inte klar ännu men bloggen kommer att vara aktuell innan hemsidan, så förhoppningsvis dröjer det inte länge innan jag kan blogga igen.

A_WHOLE_NEW_WORLD_2012__119058

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s