ISBN nummer

Ett ISBN nummer måste man ha när man ger ut en bok. Numret är en standardiserad sifferkombination för att identifiera böcker. Om ett verk ges ut i flera format alltså pappersbok, e-bok eller ljudbok, m.m. ska de ha sitt eget ISBN-nummer. Jag mejlade Kungliga bibliotekets ISBN-central för att få en nummerserie och det hela gick väldigt snabbt. Redan dagen efter fick jag ett mail från dem med en nummerserie. Nu ska jag snart teckna avtal med Elib, som jag tänker anlita för produktion av e-bok och distribution. Återkommer och berättar mer så snart jag har gjort det!

Indie Author Love

Här ansöker du en ISBN-nummerserie!

Användning av ISBN

Ett ISBN (International Standard Book Number) är en standardiserad sifferkombination som ska underlätta identifikation av monografiska publikationer, i första hand avsedd för detaljhandeln i samband med försäljning.

Följande material ska tilldelas ISBN

 • tryckta böcker och broschyrer
 • punktskriftspublikationer
 • enstaka artiklar eller tidskriftshäften ur en bestämd fortlöpande resurs (men inte den fortlöpande resursen i sin helhet)
 • kartor
 • utbildnings-/instruktionsfilmer, videogram och diabilder
 • ljudböcker på kassett, CD eller DVD
 • elektroniska publikationer antingen på fysiska bärare (som exempelvis maskinläsbara band, disketter, eller CD-rom) eller på Internet
 • digitaliserade kopior av tryckta monografiska publikationer
 • mikrofilmspublikationer
 • utbildnings- eller instruktionsmjukvara
 • blandade typer av mediapublikationer (där den viktigaste beståndsdelen är textbaserad).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s