Bokens disposition

En bok består ju inte av enbart av text eller bilder och information av olika slag. Det är också andra sidor som ska vara med i en viss ordning som exempelvis tryckortsida och innehållsförteckning (fackböcker). Ordningen av sidorna följer en tradition sedan många år tillbaka. Sedan kan det skilja sig åt vilka sidor som ingår beroende på om det gäller skönlitteratur eller fackböcker.

Jag har kommit till den delen där jag bestämmer vilka sidor som kommer att ingå i boken förutom själva inlagan. Min bakbok hör till genren fackbok.

images

Bakbokens delar kommer här:

Omslag

Här kommer jag att använda mig av en bild med titelnamnet.

Flik

Det som är bra med flikar är att man får plats för annan information, exempelvis av författaren och det är alltid trevligt med en porträttbild tycker jag.

Titelsida

Namnet på boken, författaren och förlaget

Dedikation och tillägnan

Jag vet vem jag måste tacka!

Tryckortsida

Titel, stad, tryckeri, ISBN osv.

Innehållsförteckning

Bokens innehåll indelad i kapitel

Numrering eller paginering

Sidonumret räknas från första början av boken, men börjar inte synas förrän själva inlagan början, i mitt fall vid recepten.

Förord

Jag berättar om hur jag började baka från det att jag var barn.

Inledning

Hur det är tänkt att boken ska användas.

Kapitelstartsida

Varje kapitel har sin kapitelstartsida som presenterar kapitlet

Inlagan

Själva innehållet i boken, recept och bilder.

Tips & råd

Små men viktiga tips för att lyckas med bakningen

Efterord

Eftertankar….

Register

Ett register är…ett register

Baksidestext

Den viktiga baksidestexten…den säljande..den lockande…den svårskrivna..

Paulina

2 thoughts on “Bokens disposition

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s