Formgivning av bok

Det är nog här jag är som mest osäker, där jag som mest tvivlar på mina kunskaper av den enkla anledningen…att jag inte har några. Jag har aldrig behövt sätta mig in marginaler, typsnitt, radavstånd, radlängd och sådant när jag haft att göra med böcker, jag har ju bara läst dem och drömt mig bort i fantastiska världar när det handlat om skönlitteratur och skapat ljuvliga bakelser om det varit en receptbok jag har läst.

Och bara för att göra det lite svårare har jag dessutom valt en bakbok som första bok, en med bilder som ska vara högupplösta, färgseparerade och recept som ska placeras rätt på sidorna.

Men jag får fixa det på något sätt.

Till min hjälp har jag köpt boken Typografisk handbok som lär vara väldigt bra.

typografisk-handbok

Och så hittade jag den här uppsatsen som heter just “Formgivning av en bok”. Kan vara värd att läsa tänker jag.

http://mdh.diva-portal.org/smash/get/diva2:121133/FULLTEXT01.pdf

Chao

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s